Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) dle Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Provozovatel e-shopu: TYVAP s.r.o.

Sídlo: Týnišťská 934, Třebechovice pod Orebem, PSČ 503 46 

IČ: 28846281

DIČ: CZ28846281

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30627

 

Subjekt údajů - každá fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj

Osobní údaje - informace získané od subjektu údajů při uzavírání kupní smlouvy nebo registraci v internetovém obchodě: jméno, příjmení, titul, kontaktní/ doručovací adresa, e-mailové a telefonní spojení, DIČ, IČ

Správce - TYVAP s.r.o., Týnišťská 934, Třebechovice pod Orebem, PSČ 503 46

 

TYVAP s.r.o. provozovatel e-shopu (dále jen správce) uchovává a zpracovává osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění). Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je zcela dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje poskytnuté subjektem údajů, zejména při uzavírání kupní smlouvy nebo registraci v internetovém obchodě.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Nezbytné je pouze poskytnutí takových osobních údajů, aby mohla být řádně poskytnuta konkrétní služba. Dobrovolné poskytnutí některých osobních údajů přispívá k usnadnění vzájemné komunikace a zefektivnění poskytovaných služeb.

 

Základní účely zpracování osobních údajů

  1. Plnění smlouvy a poskytování služeb
  2. Účetní a daňové účely
  3. Zajištění dopravy zboží
  4. Za účelem marketingových a obchodních aktivit správce, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb
  5. Vedení zákaznické evidence 

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 3 roky ode dne provedení objednávky či přihlášení. S tím, že každá další realizovaná objednávka tuto 3-letou dobu prodlužuje.

Po vypršení této lhůty budou osobní údaje zlikvidovány, pokud nebude získán opětovný souhlas s jejich zpracováním.

 

Subjekt údajů si je vědom toho, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že dobrovolně souhlasí s uchováváním, resp. se zpracováním těchto údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti. Svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, telefonicky nebo e-mailem.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 3 roky ode dne provedení objednávky či přihlášení. S tím, že každá další realizovaná objednávka tuto 3-letou dobu prodlužuje. Po vypršení této lhůty budou osobní údaje zlikvidovány, pokud nebude získán opětovný souhlas s jejich zpracováním.

 

Správce se zavazuje osobní údaje subjektu údajů neposkytnou jiným třetím objektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Správce poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že se subjekt údajů domnívá nebo zjistí, že správce nebo jeho smluvní zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn požadovat správce nebo jeho smluvního partnera o vysvětlení, a popř. odstranění takto vzniklého stavu. Subjekt údajů je oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

 

Zaškrtnutím souhlasu s těmito podmínkami a následným odesláním formuláře v posledním kroku v košíku Vaší objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu příjímáte.

 

Tento souhlas udělujete dobrovolně a jste si vědom toho, že ho můžete kdykoliv odvolat.

 

Zároveň berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání souhlasu může mít za následek to, že některé dodávky či služby nebude možné nabídnout.

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů je správce povinen zveřejnit na svých internetových stránkách.